Nguyễn Mạnh Hùng

sn. 1976, TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Mạnh Hùng hoạt động nghệ thuật với mục đích phản ánh những tình huống có phần khôi hài nảy sinh từ quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá chóng mặt nhưng đứt đoạn. Là một nghệ sĩ đa phương tiện, anh thử nghiệm với nhiều chất liệu, từ hội hoạ tới sắp đặt kích thước lớn và nghệ thuật trình diễn. Phong cách hiện thực đặc trưng của Mạnh Hùng hàm chứa một sự chơi đùa và óc hài hước, khiến thực hành của anh tách biệt so với các thế hệ nghệ sĩ trước. Mạnh Hùng đã nhận được sự quan tâm của giới nghệ thuật quốc tế trong những năm gần đây. Các triển lãm trong khu vực và quốc tế của anh bao gồm: ‘Miền Méo Miệng’ (Bildemuseet, Umea, Thuỵ Điển, 2015); ‘Một hành tinh’ (Galerie Quỳnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2013); ‘Chung sống trên Thiên đường’ (Viện Goethe Hà Nội, Việt Nam, 2011); ‘Tầm Tã’ (Sàn Art, TP. Hồ Chí Minh, 2010); ‘Connect: Kunstzene Vietnam’ (ifa Galleries, Berlin và Stuttgart, 2009); ‘Lim Dim: Young Vietnamese Artists’ (Stenersenmuseet, Oslo, 2009); ‘transPOP: Korea Vietnam Remix’ (ARKO Art Center, Seoul, và Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, 2007-2008)… Từ  2008 tới 2011, Mạnh Hùng là giám đốc nghệ thuật của Nhà Sàn Studio, không gian phi lợi nhuận đầu tiên cho nghệ thuật đương đại do nghệ sĩ vận hành tại Hà Nội từ năm 1998.

  • TINH THẦN BẰNG HỮU: CHUỖI TOẠ ĐÀM

Empty section. Edit page to add content here.