Nguyễn Hữu Thuận

Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hữu Thuận tốt nghiệp Trường múa TP. Hồ Chí Minh năm 2010 hệ 4 năm, và trở thành giảng viên múa đương đại tại trường. Năm 2011, anh tham gia Công ty Arabesque dưới vai trò giản viên, đồng thời cũng biểu diễn cùng công ty tại các vở ‘Những Chiếc Giày’, ‘Mộc’, ‘Tíc Tắc’, ‘Thiêu Thân’, ‘Sương Sớm’, và các dự án ‘Openspace’, ‘Moving and Breathe’, ‘Erasable’… Năm 2012 Hữu Thuận đạt giải Bạc tại cuộc thi Múa Đương đại quốc tế tại Hàn Quốc, và sau đó lưu diễn tại Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Ý… Hiện là diển viên chuyên nghiệp công ty Arabesque và giảng viên trường Arabesque dance school.

  • VỞ MÚA: VÙNG ẨN

Empty section. Edit page to add content here.