Nguyễn Anh Cường

TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Anh Cường tốt nghiệp trường Kiến trúc Lyon (ENSAL) và Học viện Khoa học Ứng dụng quốc gia Lyon (INSA) tại Pháp. Đồ án tốt nghiệp của anh đạt giải thưởng “Kiến trúc sư trẻ của thành phố Lyon” trong hạng mục Kiến trúc ngoại vi. Anh từng làm việc cho văn phòng đô thị và kiến trúc Seura tại Paris từ năm 2011 tới 2017. Năm 2018, anh sáng lập và thực hành kiến trúc tại studio nhabe scholae ở thành phố Hồ Chí Minh.

  • CAO / ĐỘ / CHIỀU – TRIỂN LÃM ĐÔI CỦA VN-A VÀ TRƯƠNG QUẾ CHI

  • GIỚI HẠN TRONG KHÔNG GIAN THIÊNG/PHÀM: MỘT SỐ GIẢI TRÌNH

Empty section. Edit page to add content here.