Ngô Thanh Phương

Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi trở về từ Đức, biên đạo múa Ngô Thanh Phương làm việc với công ty Ea Sola. Sau đó, cô trở thành một trong những biên đạo chủ chốt của Công ty múa Arabesque. Ngô Thanh Phương là một nghệ sĩ thực hành liên ngành. Cô đã thực hiện nhiều tác phẩm thử nghiệm và sáng lập dự án Open Stage. Năm 2012, Phương nhận Giải Nhất cuộc thi Tài năng Biên đạo Múa Quốc tế tại Hàn Quốc, đồng thời nhận đươc tài trợ của Quỹ Phát triển Văn hóa Đan Mạch cho vở “Erasable”. Năm 2013, cô nhận được tài trợ cho đợt lưu trú kéo dài 3 tháng vào năm 2014 tại Ohio, Mỹ. Năm 2015, Phương là người đồng sáng tạo của vở “À Ố Show” cũng như tham gia biên đạo vở ‘Sương sớm’ của Lune Production. Phương là biên đạo múa chủ chốt của vở xiếc Teh Dar. Từ năm 2017, Phương tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa bản địa và văn hóa đương đại. Cô bắt đầu nghiên cứu và làm việc cùng người bản địa ở khu vực Tây Nguyên với tác phẩm “Thoai” và với người Champa với tác phẩm “Palao”. Hiện cô là người sáng lập của dự án lưu trú nghệ sĩ MORUA ARTS RESIDENCY, đặt tại Hội An, với vở múa đầu tiên được thực hiện có tên X-PROJECT.

  • VỞ MÚA: VÙNG ẨN

  • CHƯƠNG TRÌNH MÚA ĐƯƠNG ĐẠI: X-PROJECT - NHỮNG BIẾN ẢO CỦA HIỆN HỮU

Empty section. Edit page to add content here.