Ngô Thanh Phương

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngô Thanh Phương tốt nghiệp Trường múa Folkwang (Essen, Đức) vào năm 2008, và trở về Việt Nam làm việc cùng biên đạo múa Ea Sola. Sau đó, Thanh Phương làm diễn viên và biên đạo tại Công ty múa Arabesque. Tại đây, cô đã sáng lập Dự án Sân Khấu Mở, cũng như kết hợp với nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau tạo nên các buổi trình diễn mang tính chất thử nghiệm. Năm 2012, cô nhận được giải thưởng ‘Biên đạo xuất sắc nhất’ tại cuộc thi múa đương đại tại Hàn Quốc, và hỗ trợ từ Quỹ phát triển và trao dổi văn hóa Đan Mạch (CDEF) cho vở diễn thử nghiệm ‘Erasable’. Năm 2013, cô nhận được giải thưởng từ Cleveland Foundation cho cư trú sáng tác tại Công ty múa Verb Ballet vào năm 2014. Năm 2016, Thanh Phương biên đạo chương trình ‘Teh Dar’; đồng thời nhận học bổng nghiên cứu về múa đương đại tại New York của Asian Cultural Council (Mỹ), Chương trình Biên đạo quốc tế trong cư trú sáng tác tại American Dance Festival (North Carolina, Mỹ), và cư trú sáng tác tại Pocantico Center (New York, Mỹ)

  • VỞ MÚA: VÙNG ẨN

Empty section. Edit page to add content here.