Ngô Kim-Khôi

sn. 1959, Pháp

Ngô Kim-Khôi sinh năm 1959, là cháu trai của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn và hiện đang định cư tại Pháp. Ông có chuyên môn về tạo mẫu thời trang (modeliste) và từng làm việc cho các nhà mốt lớn. Ngoài ra, ông còn là nhà nghiên cứu độc lập về hội họa Việt Nam (Chercheur Indépendant en Art Vietnamien), đặc biệt là thế hệ nghệ sĩ tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương (Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine). Ngô Kim-Khôi đã cộng tác với tòa Thị Chính Paris (1998), bảo tàng Cernuschi Paris (2012- 2013), viện Hàn Lâm Hải Ngoại Pháp (2015) và các nhà đấu giá tại Paris (Aguttes, Art Valorem).

  • RA MẮT SÁCH THANG TRẦN PHỀNH VÀ GIAO LƯU VỚI TÁC GIẢ NGÔ KIM-KHÔI

Empty section. Edit page to add content here.