Minh-Ha T.Pham

New York

Minh-Ha T. Pham là giáo sư ngành nghiên cứu truyền thông tại Học Viện Pratt, Thành phố New York. Cô nghiên cứu và viết về quyền lực và lao động thời trang trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu và kỹ thuật số. Cô là tác giả của cuốn Người châu Á mặc quần áo trên mạng Internet (Asians Wear Clothes on the Internet), khảo sát cách mà chủng tộc và giới tính hình thành nên công việc và nền kinh tế viết blog cá nhân. Cô cũng đã đóng góp nhiều tiểu luận học thuật và các bài báo đại chúng. Cô sống tại Brooklyn, New York.

  • MẠNG XÃ HỘI: TOÀ ÁN THỜI TRANG CÙNG MINH-HA T. PHAM