Melissa Merryweather

TP. Hồ Chí Minh & Luân Đôn

Melissa Merrywearther là một chuyên gia về độ bền vững của công trình xây dựng kiêm nhiếp ảnh gia. Hiện nay, cô đang thực hiện một số dự án sách, bao gồm tư liệu về các ngôi chùa ở Chợ Lớn, ở phạm vi rộng hơn là TP. HCM cùng một số chùa  ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội. Các triển lãm gần đây nhất của Melissa gồm có ‘Small Things’’, Vin Gallery, TP. Hồ Chí Minh (2016-2017), ‘Frozen- Snapshots from the DPRK Tour bus’ (Đóng băng – ảnh chụp từ chuyến xe bus DPRK ), Cox Residence, TP. Hồ Chí Minh (2014); ‘Display’ (Trưng bày), Au Parc, TP. Hồ Chí Minh (2012); Triển lãm nhóm, Mekong Merchant, TP. Hồ Chí Minh (2009). Những bài báo bằng hình ảnh về quan cảnh đô thị của TP. Hồ Chí Minh do Melissa viết được xuất bản trong tạp chí FuturArc (Singapore).

  • TRÁI CÂY KÌ DỊ

  • TRÒ CHUYỆN CÙNG MELISSA MERRYWEATHER

Empty section. Edit page to add content here.