Marie Hélène Pereira

Marie Hélène Pereira là Giám đốc Chương trình của RAW Material Company. Cô đã tổ chức hàng loạt các triển lãm và chương trình thảo luận vệ tinh, trong đó có sự tham gia của RAW tại We face forward: Art from West Africa Today, Whitworth Art Gallery, Manchester; ICI Curatorial Hub, TEMP, New York; Biennial Shanghai lần thứ 9, Shanghai; MARKER Art Dubai (2013). Cô đồng giám tuyển Scattered Seeds tại Cali-Colombia (2015-2017); và là giám tuyển của Battling to normalize freedom tại Clarkhouse Initiative, Mumbai, Ấn Độ (2017). Pereira cũng đồng giám tuyển Canine Wisdom for the Barking Dog – The Dog Done Gone Deaf. Exploring The Sonic Cosmologies of Halim El-Dabh tại Biennale Dakar Nghệ thuật Đương Đại Châu Phi lần thứ 13 (2018). Pereira đặc biệt quan tâm tới chính trị căn tính và lịch sử di cư. 

  • NGHỆ THUẬT Ở SENEGAL: KHỞI ĐẦU TỪ TÌNH BẠN GIỮA NGHỆ SĨ VÀ TỔNG THỐNG

Empty section. Edit page to add content here.