Linh Lê

sn.1993, TP.HCM

 

Linh Lê là một người thực hành viết và nghiên cứu trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Linh quan tâm đến ngành nghiên cứu trình diễn và những cuộc tương ngộ tiềm năng giữa ngành học này và nghệ thuật thị giác. Trong thời gian tại 4A Centre for Contemporary Asian Art tại Sydney sắp tới, cô mong muốn trau dồi các kỹ năng về nghiên cứu và giám tuyển, cũng như nhận được hỗ trợ cho dự án nghiên cứu-giám tuyển đang triển khai của mình. Dự án được xem như là một cuộc thăm dò về mối tương quan mang “tính biểu hành” giữa con người và những không gian công cộng mang tính tuyên truyền. Linh tốt nghiệp Cử nhân Quản lý Nghệ Thuật từ Học viện Nghệ thuật Nanyang (Singapore).