Lee Kai Chung

Lee Kai Chung quan tâm nghiên cứu các sự kiện lịch sử, hệ thống chính trị và hệ tư tưởng khác nhau. Tác phẩm của anh nhằm chỉ ra những khiếm khuyết trong việc quản lý hồ sơ lưu trữ và các hình thức biên soạn lịch sử. Lee nhìn nhận mỗi hành vi/động tác (được thực hiện trong các trình diễn và can dự xã hội (social participation) của anh) là một nỗ lực để vượt qua các giới hạn. Năm 2017, Lee đã khởi xướng loạt năm dự án xoay quanh ‘sự dịch chuyển’ và ý nghĩa lịch sử của nó trong bối cảnh Châu Á. Phần đầu tiên trong sê-ri, The Retrieval, Restoration and Predicament (tạm dịch: ‘Cuộc truy tìm, Phục hồi và Dự đoán’) (2017-19) nghiên cứu sự chuyển đổi mang tính vật chất và ý thức hệ của các tác phẩm điêu khắc công cộng ở Hồng Kông; phần thứ hai, The Narrow Road to the Deep Sea (tạm dịch: ‘Con đường hẹp dẫn đến biển sâu’) (2019-20), nghiên cứu sự dịch chuyển của con người ở Hồng Kông và Quảng Đông trong Thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, dẫn đến vụ thảm sát Nanshitou nổi tiếng.

 

‘Archive of the People’ là dự án nghiên cứu vẫn đang tiếp diễn của Lee, chú trọng vào tính chính trị của các tài liệu lưu trữ trong bối cảnh xã hội đương đại. Vào năm 2016, Lee đã thành lập nhóm “Archive of the People” như một phần mở rộng của các nghiên cứu cá nhân, bao gồm các dự án hợp tác, giáo dục và xuất bản. 

 

Lee Kai Chung đã nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên khoa Truyền thông Sáng tạo, ĐH TP. Hồng Kông vào năm 2014. Anh cũng đã đoạt giải Nghệ sĩ trẻ (Nghệ thuật Thị giác), Giải thưởng Phát triển Nghệ thuật Hồng Kông 2017 từ Hội đồng Phát triển Nghệ thuật Hồng Kông vào năm 2018. Các triển lãm và dự án gần đây của anh bao gồm: ‘Seoul Mediacity Biennale 2018’, ‘12th Shanghai Biennale: Proregress – Art in a Age of History Ambivalence’, ‘Artist Making Movement – Asian Art Biennial 2015’.