Lê Thuận Uyên

Hà Nội

Lê Thuận Uyên hiện đang là trợ lý giám tuyển tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Factory. Thực hành của cô truy vấn những góc nhìn chính trị – xã hội khác nhau tồn tại ở Việt Nam, thông qua những câu chuyện cá nhân không được lịch sử dòng chính ghi nhận. Các dự án Uyên tham gia thường bao gồm việc hợp tác chặt chẽ giữa cá nhân cô và các nghệ sĩ, tìm hiểu bối cảnh xã hội hiện tại cũng như những tác động của chúng tới khung cảnh nghệ thuật Việt Nam. Từ 2014 đến 2016, Uyên điều hành Nhà Sàn Collective – một không gian nghệ thuật độc lập, hướng tới khả năng hình thành những hình thức biểu đạt mới, đồng thời thúc đẩy trao đổi nghệ thuật. Các triển lãm cô đã tham gia thực hiện bao gồm: Gang of Five Lạc bước Tân kỳ (Hà Nội, 2017), Sindikat Campursari (Jakarta, 2016), (Những) phương Nam đan xen (2016), Những chân trời có người bay 3 (Hà Nội, 2015-17), trợ lý cho giám tuyển Trần Lương cho triển lãm Miền Méo Miệng (Umea, 2015),… Uyên tốt nghiệp Cử nhân Chính trị tại Đại học York và Thạc sĩ ngành Văn hóa và Sáng tạo tại trường King’s College London. Cô cũng tham gia lưu trú tại Art in General (New York) năm 2017 thông qua học bổng của Asian Cultural Council.

  • GANG OF FIVE LẠC BƯỚC TÂN KỲ

Empty section. Edit page to add content here.