Lê Thế Lãm

sn.1989, TP. Hồ Chí Minh

Sinh tại Hà Tĩnh và tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Cơ bản, trường đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2015, với Lãm, nghệ thuật vừa là nhu cầu, vừa là một hành vi đưa anh đến gần hơn với cái đẹp phổ quát và tìm kiếm những khả năng biểu đạt nội tâm. Thực hành nghệ thuật nhằm giúp anh bày tỏ các mối quan tâm của anh đối với xã hội ngày nay, tập trung xoay quanh mối quan hệ của con người với thế giới xung quanh, cách họ biến đổi và đối diện với các vấn đề xã hội như: chủ nghĩa tiêu thụ, sự xâm lăng văn hóa, các chấn thương tâm lý hiện đại. Lãm chủ yếu thực hành sơn dầu trên vải. Triển lãm đầu tiên: Người và Thú (2016), triển lãm nhóm tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

  • CHỨNG TÍCH

Empty section. Edit page to add content here.