Lê Phi Long

sn.1989, TP. Hồ Chí Minh

Sinh ra tại Huế và tốt nghiệp khoa Thiết kế Nội thất trường ĐH Nghệ thuật Huế năm 2012, Lê Phi Long sau đó tham dự một loạt chương trình lưu trú cho nghệ sĩ tại trung tâm nghệ thuật eNAME (Hà Nội); chương trình ‘Phòng Thí nghiệ Sàn Art’ (TP. Hồ Chí Minh) và studio Bamboo Curtain (Đài Loan). Lĩnh vực sáng tạo của Long bao gồm vẽ tranh, sắp đặt địa điểm, thiết kế, nhiếp ảnh và nghệ thuật ý niệm. Anh sáng tạo thông qua việc nghiên cứu nguồn gốc con người từ tư liệu lịch sử và địa lý, cũng như sự can thiệp của chuyển dịch văn hóa, đồng thời xem xét những ảnh hưởng của cộng đồng đối với các thế hệ. Hiện tại Phi Long sống ở cả TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt.

  • NHỮNG CAN THIỆP NỐI DÀI

  • TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ: DỰ ÁN ‘NHỮNG CAN THIỆP NỐI DÀI’ CÙNG LÊ PHI LONG

Empty section. Edit page to add content here.