Khatijah Rahmat

Khatijah (Kat) Rahmat là một nghệ sĩ, cây viết và là nhà nghiên cứu người Malaysia. Cô đã tốt nghiệp cử nhân ngành Triết học và Chính trị tại Đại học Edinburgh (2007), văn bằng 2 ngành Nghệ Thuật (vẽ và hội họa) tại Đại học Tufts (2015) và Thạc sĩ Nghệ Thuật tại Trường nghệ thuật Ruskin, Đại học Oxford (2018).

 

Cô đã từng tham gia triển lãm tại Bảo tàng nghệ thuật thị giác Quốc Gia, Kuala Lumpur (2015), được xuất bản trong Pusaka’s Naratif (2016) và là giám tuyển thành phần tại Diễn đàn đương đại Ilham (2017).

 

Trước khi cống hiến hoàn toàn cuộc đời cho nghệ thuật và việc nghiên cứu, Kat đã là một nhà chiến lược thương hiệu đạt nhiều giải thưởng trong gần một thập kỷ. Hiện tại cô dành hoàn toàn thời gian cho nghệ thuật, viết, nghiên cứu về các ngành nhân học – động vật học và lịch sử môi trường.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.