Hoàng Thanh Vĩnh Phong

sn.1971, Hội An

Tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật ở Huế năm 1996, trong suốt hai thập kỷ qua, Vĩnh Phong đã liên tục thể nghiệm với đa dạng loại hình nghệ thuật và phương tiện sáng tác khác nhau – từ sơn dầu đến sơn mài, từ in trên gốm đến điêu khắc với đồ vật có sẵn. Đồng thời, anh cũng không ngừng nghiên cứu và nâng cao kỹ thuật và khả năng điều khiển các phương tiện nghệ thuật này. Vĩnh Phong là nghệ sĩ thứ hai tham gia vào ‘Materialize’ – chương trình được khởi xướng bởi The Factory, nhằm tạo cơ hội triển lãm cho nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống trong nước – những người chưa hoặc ít có dịp trưng bày tác phẩm của mình.

  • THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT

  • TOUR NGHỆ THUẬT TẠI THE FACTORY CÙNG BILL NGUYỄN

Empty section. Edit page to add content here.