Hoàng Nhiệm

sn. 1960, TP.HCM

Hoàng Nhiệm tốt nghiệp trường Viễn thông Hàng hải và làm việc ở vị trí Đài trưởng thông tin trên tàu Viễn Dương khắp châu Á. Đây là giai đoạn khởi sinh niềm đam mê nhiếp ảnh phong cảnh của anh. Năm 1995, anh chính thức trở thành nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp phong cảnh và ảnh thương mại. Càng về sau, các thực hành của Hoàng Nhiệm càng hướng tới những vấn đề về xã hội và sự ảnh hưởng của con người lên môi trường tự nhiên. Trong các tác phẩm của anh, thiên nhiên không chỉ là quan cảnh/đối tượng mà là nạn nhân trong một câu chuyện cần được phơi bày. Từ năm 2006 – 2010, Hoàng Nhiệm phối hợp với Lotus Gallery Sài Gòn, thường xuyên triển lãm tác phẩm của mình tại Việt Nam, Hồng Kông và Singapore. Từ năm 2007, anh trở thành ‘đại sứ’ cho Sony Việt Nam.

  • Máy Móc Là Tự Nhiên