Hoàng Dương Cầm

sn.1974, Hà Nội, hiện đang sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh

Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội vào năm 1996 và là một trong những nghệ sĩ đương đại hoạt động tích cực nhất hiện nay. Các tác phẩm của anh thường chọn lựa hoặc kết hợp các phương tiện như sơn, vẽ, điêu khắc, biểu diễn, sắp đặt, video và nhiếp ảnh, thể hiện những suy tư sâu sắc về tình trạng của con người, cũng như các mối liên hệ khả dĩ giữa thế giới nội tâm và ngoại cảnh của họ. Các triển lãm nổi bật gần đây của Hoàng Dương Cầm bao gồm triển lãm hai người Giữa hai bí ẩn ở Galerie Quỳnh, Việt Nam (2016) và các triển lãm nhóm như SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now ở Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, Nhật Bản (2017); Eagles Fly, Sheep Flock: Biographical ImprintsArtistic Practices in Southeast Asia tại Singapore (2015); Vietnam Now: Changing Society ở Canvas International Art, Hà Lan (2014). Bên cạnh đó, anh còn tham gia vào các dự án hợp tác nghệ thuật như Camamoto (từ năm 2009 với nghệ sĩ ý niệm Takayuki Yamamoto); Rokovoko; Singapore Biennale lần thứ nhất; và Tạp chí văn hóa -nghệ thuật Ạart (từ năm 2006 với nhóm nghệ sĩ Morgas Station). Anh cũng là người đồng sáng lập ấn phẩm nghệ thuật thể nghiệm thị giác XEM.

  • XEM8 – INSTAMÌ

Empty section. Edit page to add content here.