Đào Thụy Thúy Vân

TP. Hồ Chí Minh

Đào Thuỵ Thuý Vân học tại Trường múa TP. Hồ Chí Minh hệ trung cấp 7 năm; và từ năm 2007 là diễn viên chuyên nghiệp tại Nhà hát ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen. Từ năm 2012 đến nay, cô chuyển hướng thực hành múa đương đại, gia nhập Công ty Múa Arabesque và tham gia các vở diễn như ‘The Mist’, ‘Tích Tắc’, ‘Mộc’, ‘Ephemera’, ‘Rơm’, ‘Openspace’. Năm 2015 Thuý Vân được công ty Nibroll (Nhật) mời tham dự vở diễn ‘Real Reality’. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia dự án thử nghiệm ‘Sleepwalkers’ tại Sao La Gallery và Saigon Ranger cùng Nguyễn Chung.

  • VỞ MÚA: VÙNG ẨN

Empty section. Edit page to add content here.