Đặng Thuỳ Anh

sn. 1996, TP. Hồ Chí Minh

Sinh ra tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Đặng Thùy Anh tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam vào năm 2019. Cô bắt đầu đến với nghệ thuật bằng các thực hành trình diễn từ năm 2017, sau đó tiếp tục khám phá và thể nghiệm với nghệ thuật sắp đặt, nhiếp ảnh, các phương pháp thực hành nghệ thuật mang tính vị niệm. Quan tâm của cô xoay quanh mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, những motif thị giác bị hiểu dập khuôn và ảnh hưởng của định kiến xã hội lên các quan niệm về giới. Ngoài ra, Thùy Anh thường sử dụng các cá thể sống, chính bản thân mình, cũng như những lưu trữ cá nhân làm chất liệu trong thực hành nghệ thuật của mình. Các triển lãm tiêu biểu bao gồm: Tháng thực hành nghệ thuật (Heritage Space, Hà Nội, 2018); Mở xưởng I, II và III (Á Space, Hà Nội, 2018); Emerging Artists 6 (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2018); Liên hoan trình diễn quốc tế NIPAF/IN:ACT (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2017 và 2019).

  • MATERIALIZE 2019

Empty section. Edit page to add content here.