Đặng Thuỳ Anh

Sn. 1996, Hà Nội

Hiện sống và làm việc tại Hà Nội, Đặng Thùy Anh đang học năm thứ 5 chuyên ngành Đồ họa tại trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam. Cô bắt đầu đến với nghệ thuật bằng các thực hành trình diễn từ năm 2017, sau đó tiếp tục khám phá và thể nghiệm với nghệ thuật sắp đặt, nhiếp ảnh, các phương pháp thực hành nghệ thuật mang tính vị niệm. Mối quan tâm của cô xoay quanh sự liên hệ giữa con người và thiên nhiên, những motif hiện diện trong tâm trí hay định kiến xã hội với giới tính. Ngoài ra Thùy Anh thường sử dụng cá thể sống, chính bản thân mình, cũng như những lưu trữ cá nhân làm chất liệu trong thực hành nghệ thuật. Cô đã từng tham gia trình diễn tại festival NIPAF/IN:ACT (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2017) và triển lãm tại MAP (Heritage Space, Hà Nội, 2018); Mở xưởng I, II và III (Á Space, Hà Nội, 2018); Emerging Artists 6 (Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2018).

  • MATERIALIZE 2019

Empty section. Edit page to add content here.