Camille Lélu

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ và nhà giáo, Camille Lélu học múa ở Brittany (Pháp) với nghệ sĩ múa Aurélie Girbal. Sau đó, cô theo học trường múa Epsedanse tại Montpellier (Pháp). Cô từng đạt vị trí cao nhất về múa châu Á tại Hiện hội Múa Pháp năm 2007. Cô vẫn đang theo đuổi sự nghiệp của mình như một nghệ sĩ múa, đặc biệt với các biên đạo như Wayne Barbaste, Lola Kealy, Patrice Valéro, Julie Sicard, Philippe Lafeuille (Pháp) và cho công ty Da-On dance (New York). Từ năm 2012 đến năm 2014, cô sáng lập dự án web video Wanderings và Onemore, cộng tác chung với giám đốc Elodie Francheteau. Gần đây, cô đồng sáng lập và điều hành công ty múa Les Pas Indispensables, cùng với Anthony Couroyer và Vivien Letarnec.

  • ‘BLEU NEON’

Empty section. Edit page to add content here.