Biljana Ciric

Cô từng là đồng giám tuyển ‘Biennade Công nghiệp Ural dành cho Nghệ thuật Đương đại’
(Yekaterinburg, 2015); giám tuyển lưu trú tại Kadist Art Foundation (Paris, 2015) và nghiên cứu
sư tại Henie Onstad Kunstsenter (Høvikodden, 2016). Các triển lãm gần đây cô tác nghiệp bao
gồm: ‘An Inquiry: Modes of Encounter’ (Bảo tàng Times, Quảng Châu, 2019); ‘When the Other
Meets the Other Other’ (Trung tâm Văn hoá Belgrade, 2017); ‘Proposals for Surrender’
(McAMin Thượng Hải, 2016/2017); và ‘This exhibition Will Tell You Everything About FY Art
Foudations’ (Không gian Quỹ Nghệ thuật, Thẩm Quyến, 2017). Các triển lãm khác cô từng giám
tuyển bao gồm: ‘Money is the Paper, the Gallery is the Room’ (Quỹ nghệ thuật Osage, Hong
Kong, 2014); ‘One Step Forward, Two Steps Back—Us and Institution, Us as Institution’ (Bảo
tàng Times, Quảng Châu, 2013); ‘Triển lãm cá nhân của Tino Sehgal’ (UCCA, Bắc Kinh, 2013);
‘Alternatives to Ritual’ (Không gian mở của Goethe, Thượng Hải và OCAT, Thẩm Quyến, 2012-
13); ‘Taking the Stage OVER’ (tại nhiều địa điểm khác nhau ở Thượng Hải, 2011-12); và
‘Institution for the Future – Asia Triennale’ (Manchester, Anh Quốc, 2011)…

Vào năm 2013, Ciric kiến tạo nền tảng hội thảo ‘From a History of Exhibitions Towards a Future
of Exhibition Making’, tập trung vào Trung Quốc và Đông Nam Á, diễn ra tại St Paul St Gallery,
AUT, New Zealand (2013), Bảo tàng Rockbund, Thượng Hải (2018), Bảo tàng Times, Quảng
Châu (2019). Đầu sách cùng tên được xuất bản vào năm 2019 bởi Sternberg Press. Công trình
nghiên cứu của cô về các triển lãm do nghệ sĩ ở Thượng Hải tự tổ chức đã được công bố trong ấn
bản ‘History in Making; Shanghai: 1979-2006’ (xuất bản bởi CFCCA); và ‘Life and Deaths of
Institutional Critique’ (đồng hiệu đính bởi Nikita Yingqian Cai, do Black Dog Publishing xuất
bản). Năm 2018, Ciric tiếp tục giới thiệu nền tảng giáo dục ‘What Could/Should Curating Do?’
Năm 2021, cô được đề cử cho giải thưởng ICI Independent Vision Curatorial Award. Hiện tại cô
đang bận rộn với dự án dài hạn xoay quanh sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc,
mang tựa ‘As you go… the roads under your feet, towards a new future’. Song song với những dự
án kể trên, hiện cô cũng đang tham gia khoá học PhD ngành Thực hành Giám tuyển tại ĐH
Monash, Melbourne