Avijit Mukul Kishore

Mumbai

Avijit Mukul Kishore là một nhà làm phim và quay phim sống tại Mumbai, chuyên làm phim tài liệu và thực hành tác phẩm hình ảnh động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông từng giảng dạy về điện ảnh và giám tuyển các chương trình phim cho các tổ chức văn hóa. Ông là đạo diễn của các bộ phim ‘Snapshots from a Family Album’, ‘Vertical City’, ‘To Let the World In’, ‘Electric Shadows: Journeys in Image-making’, và ‘Nostalgia for the Future’. Ông cũng là người cầm máy quay cho các bộ phim: ‘Kumar Talkies’, ‘Kali Salwaar’, ‘John and Jane’, ‘Seven Islands and a Metro’, ‘Bidesia in Bambai’, ‘I am Micro’ và ‘An Old Dog’s Diary’. Ông đã nghiên cứu bộ lưu trữ của Cục Điện ảnh Ấn Độ trong nhiều năm, với nỗ lực thấu hiểu các hình thái ngôn ngữ thị giác được nhà nước tạo tác trong công cuộc xây dựng hình tượng quốc gia.

  • ĐỐI THOẠI MOVING REELS #1: VIỆT NAM NHÌN VỀ NAM Á

Empty section. Edit page to add content here.