Arlette Quỳnh-Anh Trần

sn. 1987, TP. Hồ Chí Minh

Là Giám đốc và giám tuyển của bộ sưu tập Post Vidai, và là thành viên của nhóm Art Labor, Arlette Quỳnh-Anh Trần đã tích cực tham gia và đóng góp vào đa dạng dự án văn hoá và nghệ thuật thị giác dưới các vai trò như điều phối viên, giám tuyển, nhà nghiên cứu và cố vấn. Thực hành giám tuyển của Arlette hướng tới việc vượt lên những giá trị thuần tuý mỹ học trong nghệ thuật; cô coi nghệ thuật như một chất xúc tác, thông qua ngôn ngữ thị giác để diễn giải, chất vấn và trần thuật lại tính đa dạng của đời sống và của những ngành nghiên cứu. Cô tập trung vào hoạt động hợp tác giữa nghệ thuật thị giác và những ngành khác, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tới kinh doanh, thiết kế và thời trang. Arlette đã đóng góp những nghiên cứu, viết lách và suy tư của mình cho nhiều ấn bản, triển lãm và dự án tại địa phương và quốc tế như ‘Istanbul Biennale’ 2015; ‘Giải thưởng Hugo Boss châu Á’ 2015, 2084 (2012) với Pelin Tan và Anton Vidokle; ‘Số hoá Tư liệu lưu trữ cho Blue Space Contemporary Arts Centre’ cho Asia Art Archive (Kho lưu trữ Nghệ thuật Châu Á); ‘World Biennale Forum No. 1’, Kwangju, Korea; ‘synapse – International Curator Network’, HKW, Berlin; và nhiều triển lãm nhóm cũng như cá nhân cho các nghệ sỹ trẻ trong khu vực.

  • TINH THẦN BẰNG HỮU: CHUỖI TOẠ ĐÀM

  • CAO / ĐỘ / CHIỀU – TRIỂN LÃM ĐÔI CỦA VN-A VÀ TRƯƠNG QUẾ CHI

Empty section. Edit page to add content here.