Alessandra Dias

TP. Hồ Chí Minh

Alessandra Dias là một nhà quản lý văn hoá với mối quan tâm sâu sắc tới giáo dục nghệ thuật. Cô đã thực hiện nhiều dự án công chúng với trường học, bảo tàng, hội chợ nghệ thuật và gallery ở New York và Singapore; tập trung vào khán giả từ độ tuổi mẫu giáo cho tới các lão niên, với mong muốn giúp họ thưởng thức nghệ thuật và khám phá các liên kết văn hoá. Cô có bằng Thạc sĩ về Điều hành quản lý Nghệ thuật và Văn hoá, và đã sinh sống và làm việc tại Đông Nam Á kể từ năm 2008.

  • NGHỆ THUẬT VỊ NIỆM: MỘT MỞ ĐỀ – CÙNG ALESSANDRA DIAS

Empty section. Edit page to add content here.