Loading Events

Đã diễn ra

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

03/19

MẠNG XÃ HỘI: TOÀ ÁN THỜI TRANG CÙNG MINH-HA T. PHAM

Diễn giả: Minh-Ha T. Pham
Ngày: 09 tháng Ba 2019
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

VỀ CUỐN SÁCH ‘KỸ THUẬT VẼ SƠN DẦU’

Diễn giả: Nguyễn Đình Đăng
Ngày: 12 tháng Ba 2019
Thời gian: 19g00 - 21g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

TOUR NGHỆ THUẬT CÙNG GIÁM TUYỂN BILL NGUYỄN

Diễn giả: Bill Nguyễn
Ngày: 16 tháng Ba 2019
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

‘BLEU NEON’

Nghệ sĩ: Kim-Sanh Châu, Nhung VõCamille Lélu
Ngày: 22 tháng Ba 2019
Thời gian: 19g00 - 20g30

Chi tiết »

PHỐI CẢNH: NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN QUA KHÔNG GIAN

Diễn giả: Patrick Wong Mui
Ngày: 27 tháng Ba 2019
Thời gian: 19g00 - 21g00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

04/19

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ: ĐỐI THOẠI GIỮA MÚA VÀ CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT KHÁC

Diễn giả: Sébastian Ly (điều phối), John Huy TrầnSandrine Llouquet
Ngày: 10 tháng Tư 2019
Thời gian: 15g00 - 17g00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

TRÒ CHUYỆN & WORKSHOP: ‘BẠC GELATIN – MỘT CHẤT LIỆU NGHỆ THUẬT’

Diễn giả: Phạm Tuấn Ngọc
Ngày: 13 tháng Tư 2019
Thời gian: 10g30 - 17g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

05/19

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ OANH PHI PHI

Diễn giả: Oanh Phi Phi
Ngày: 11 tháng Năm 2019
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

CREATIVE SESSIONS 13 CÙNG HẰNG ĐINH

Diễn giả: Hằng Đinh
Ngày: 25 tháng Năm 2019
Thời gian: 10g30 - 12g30
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

06/19

TÒ HE: YẾU TỐ VIỆT NAM TRONG NGHỆ THUẬT (DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGHỆ SĨ TRẺ)

Diễn giả: Nhựt Nguyễn (Lài)
Ngày: 09 tháng Sáu 2019
Thời gian: 9g00 - 12g15
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »
+ Export Events