a
Notice: Undefined variable: prefix in /home/aroundnh/factoryartcentre/wp-content/themes/bridge-child/functions.php on line 377

Notice: Undefined variable: prefix in /home/aroundnh/factoryartcentre/wp-content/themes/bridge-child/functions.php on line 394

Notice: Undefined variable: order_id in /home/aroundnh/factoryartcentre/wp-content/plugins/winwin-payment/payment.php on line 86
The Factory Contemporary Arts Centre | ‘Untitled No. 29‘ trong loạt tác phẩm ‘Những cuộc đối thoại câm’ (2011 – ongoing), 2011
 

‘Untitled No. 29‘ trong loạt tác phẩm ‘Những cuộc đối thoại câm’ (2011 – ongoing), 2011

In kỹ thuật số trên giấy

Các kích cỡ khác nhau: A4 (30 x 21cm), A3+ (45 x 30cm), 60 x 40cm, 90 x 60cm, 120 x 90cm, 150 x 100cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:


Đạt Vũ

sn. 1991, TP. Hồ Chí Minh Anh là một nghệ sĩ thị giác trẻ với phương thức sáng tác chủ yếu là nghệ thuật nhiếp ảnh. Sau khi tốt nghiệp bằng danh dự tại Đại học Wesleyan, Hoa Kỳ và hoàn thành học bổng Mortimer Hays –Brandeis Traveling Fellow, Đạt mong muốn được thử nghiệp với các phương thức sáng tác khác như nghệ thuật sắp đặt và video. Đạt Vũ là nghệ sĩ đầu tiên tham gia vào ‘Materialize‘. http://www.datvu.xyz