TƯỚNG ĐỔI THẾ RỜI

Nghệ sĩ: Trương Hiếu, Thái Hà, Ngô Viễn Chí, Nguyễn Thanh Châu, Trương Tiến Trà và Trương Công Tùng.
Đồng tổ chức bởi:
Trung Tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory và VIN Gallery; với sự hỗ trợ của Galerie Quynh
Ngày:
10 tháng Năm – 27 tháng Mười 2019

Tiêu đề của phiên bản này, ‘Tướng đổi thế rời’, ám chỉ—tìm hiểu những thay đổi của con người dưới ngòi hoạ của các nghệ sĩ, chúng ta phần nào sẽ hiểu thêm được về những biến đổi trong bối cảnh xã hội từ thời đại này qua thời đại khác. Phiên bản lần thứ hai của chương trình Glass Box, lần này được đồng tổ chức bởi The Factory và VIN Gallery cùng sự hỗ trợ của Galerie Quynh, đối chiếu thời chiến với đương đại thông qua hoạ người của các hoạ sĩ kỳ cựu thời chiến Trương Hiếu, Thái Hà, Ngô Viễn Chí, Nguyễn Thanh Châu cùng các nghệ sĩ đương đại Trương Tiến Trà và Trương Công Tùng.

 

Phiên bản 2 của The Glass Box được đồng tổ chức bởi Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory và VIN Gallery, với sự hỗ trợ của Galerie Quynh. Các tác phẩm trong chương trình này đều có thể được đặt mua, trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm.

Đồng tổ chức bởi:

 

 

VG Logo-01

Với sự hỗ trợ của: