Vào tối ngày 8 tháng Mười một 2017, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory đã có có hội được chào đón các thành viên của CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art), một tổ chức quan trọng đại diện các...