Cuối tháng Mười, trang tin tức chuyên sâu về nghệ thuật tại Châu Á – Art & Market (gọi tắt là A&M) – đã có bài viết về The Factory với tiêu đề “Social Enterprise Meets Infrastructure At The Factory” (Tạm dịch: The Factory – Nơi...

Galeria là một nỗ lực của The Factory nhằm giới thiệu luân phiên các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam đang được bán tại trung tâm....

Galeria là một nỗ lực của The Factory nhằm giới thiệu luân phiên các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam đang được bán tại trung tâm....