Cuối tháng Mười, trang tin tức chuyên sâu về nghệ thuật tại Châu Á – Art & Market (gọi tắt là A&M) – đã có bài viết về The Factory với tiêu đề “Social Enterprise Meets Infrastructure At The Factory” (Tạm dịch: The Factory – Nơi...

Galeria là một nỗ lực của The Factory nhằm giới thiệu luân phiên các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam đang được bán tại trung tâm....