Loading Events

Đã diễn rathảo luận

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

01/19

CREATIVE SESSIONS #12 CÙNG THẢO VŨ

Diễn giả: Thảo Vũ
Ngày: 23 tháng Một 2019
Thời gian: 19g00 - 21g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

TOUR NGHỆ THUẬT CÙNG GIÁM TUYỂN BILL NGUYỄN

Diễn giả: Bill Nguyễn
Ngày: 20 tháng Một 2019
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ NGHĨA ĐẶNG

Diễn giả: Nghĩa Đặng
Ngày: 12 tháng Một 2019
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

12/18

RA MẮT ALBUM “NHÌN LẠI”

Diễn giả: Ngô Hồng QuangPhan Lê Hà
Ngày: 26 tháng Mười hai 2018
Thời gian: 19g00 - 21g00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi tiết »

ĐỂ LÀM MỘT TRIỂN LÃM, CÙNG NHAU

Diễn giả: Bill Nguyễn, Grace SambohJulia Sarisetiati và Vicky Đỗ
Ngày: 15 tháng Mười hai 2018
Thời gian: 14g00 - 16g00
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

11/18

KHỞI NGUỒN TỪ ÁNH SÁNG – BUỔI TRÒ CHUYỆN CÙNG TIẾN SĨ TRẦN VĂN THÀNH

Diễn giả: Ts. Trần Văn Thành
Ngày: 17 tháng Mười một 2018
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

TRÒ CHUYỆN VÀ WORKSHOP CÙNG TRƯƠNG QUẾ CHI

Diễn giả: Trương Quế ChiLee Weng-Choy
Ngày: 3 và 4 tháng 11 2018
Thời gian: 18g00 - 20g00 (ngày 3) và 14g00 - 17g00 (ngày 4)
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »

10/18

THAM QUAN TRIỂN LÃM ‘CAO / ĐỘ / CHIỀU’ CÙNG GIÁM TUYỂN ARLETTE QUỲNH-ANH TRẦN

Diễn giả: Arlette Quỳnh-Anh Trần
Ngày: 28 tháng Mười 2018
Thời gian: 10g30 - 11g30
Ngôn ngữ: tiếng Việt

Chi tiết »

09/18

GIỚI HẠN TRONG KHÔNG GIAN THIÊNG/PHÀM: MỘT SỐ GIẢI TRÌNH

Diễn giả: Nhabe Scholaevn-a 
Ngày: 29 tháng Chín 2018
Thời gian: 16g00 - 18g00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh

Chi tiết »

ĐAM MÊ SƠN MÀI – ĐỐI THOẠI CÙNG NGHỆ SĨ OANH PHI PHI

Diễn giả: Oanh Phi PhiZoe Butt
Ngày: 05 tháng Chín 2018
Thời gian: 18g30 - 20g30
Ngôn ngữ: tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt

Chi tiết »
+ Export Events