Loading Events
Tìm Events

Event Views Navigation

Đã diễn ra cộng đồng

Events List Navigation

01/18

CREATIVE SESSIONS 6 CÙNG MIMI VŨ

Diễn giả: Mimi Vũ
Ngày: 17 tháng Một 2018
Thời gian: 19g00 - 21g00

Chi tiết »

NGÔ HỒNG QUANG FT. BEAT-BOXER TRUNG BẢO

Biểu diễn: Ngô Hồng Quang ft. Trung Bảo
Ngày: 11 tháng Một 2018
Thời gian: 19g00 - 20g30

Chi tiết »
12/17

‘MADAME CHING’ – MỘT BỘ ẢNH ĐỘNG CỦA MORGAN OMMER

Diễn giả: Morgan Ommer
Ngày: 20 tháng Mười hai 2017
Thời gian: 19g00 - 20g30

Chi tiết »

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ TUẤN ANDREW NGUYỄN

Diễn giả: Tuấn Andrew Nguyễn
Ngày: 13 Mười hai 2017
Thời gian: 19g00 - 21g00

Chi tiết »

VỞ MÚA ĐƯƠNG ĐẠI ‘BETWEEN US’

Tổ chức và biểu diễn bởi: Urban Dance Group
Ngày: 1 và 2 tháng Mười hai 2017
Thời gian: 18g30 - 20g30

Chi tiết »
11/17

CREATIVE SESSIONS 5 CÙNG CHƯƠNG ĐẶNG

Diễn giả: Chương Đặng
Ngày: 21 tháng Mười một 2017
Thời gian: 19g00 - 21g00

Chi tiết »

NGHỆ THUẬT VỊ NIỆM: MỘT MỞ ĐỀ – CÙNG ALESSANDRA DIAS

Diễn giả: Alessandra Dias
Ngày: 18 tháng Mười một 2017
Thời gian: 16g00 - 18g00

Chi tiết »

TINH THẦN BẰNG HỮU: CHUỖI TOẠ ĐÀM

10/17

TẠO DỰNG VĂN HÓA CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

Diễn giả: Nguyễn Quí Đức
Ngày: 28 tháng Mười 2017
Thời gian: 19g00-21g00
Chi tiết »

CREATIVE SESSIONS 4 CÙNG PHAN KHẮC HUY

Diễn giả: Phan Khắc Huy
Ngày: 21 tháng Mười 2017
Thời gian: 18g00-20g00

Chi tiết »
+ Export Events