TAN Vatey

sn. 1992, Phnom Penh

TAN Vatey là một nghệ sĩ và nhà thiết kế liên ngành, yêu thích giảng dạy nghệ thuật và hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và nghệ sĩ khác. Vatey đã triển lãm rộng rãi ở Campuchia, tại Constable Gallery at Large, Siem Reap (2016), Artists Calling (2017) của tổ chức Cambodian Living Arts và ‘Kraanh Norneal’ (2017) tại Sa Sa Art Projects, Phnom Penh, ‘Snapshot’ (2018) tại Sangker Gallery, Battambang, ‘Facing the Climate’ (2018), triển lãm của Đại sứ quán Thụy Điển. Cô cũng tham gia vào đa dạng chương trình nghệ thuật quốc tế, bao gồm: ‘Mutual Unknown’ – dự án trao đổi nghiên cứu của Viện Goethe, do mạng lưới giám tuyển Đông Nam Á ‘CuratorsLAB’ khởi xướng, với kết quả là triển lãm nhóm tại Galeri Nasional Indonesia, Jakarta (2017). Cùng với Sinta Wibowo – nhà tổ chức/nghiên cứu nghệ thuật người Bỉ gốc Indonesia, Vatey đã thực hiện các thử nghiệm nghệ thuật mang tính ‘live’ nhiều hơn, thông qua chuỗi triển lãm [re-enacting memories] (bắt đầu từ 2017), Liên hoan nghệ thuật Europalia, Brussels và Rainbow Community Kampuchea, Phnom Penh. Cô cũng tham gia vào các walkshops như [watch & wa/onder] (bắt đầu từ 2018), Semarang, Indonesia và Shaxi, Trung Quốc. Vatey đã tham dự vào các kỳ lưu trú tại Sa Sa Bassac (2016), Newfoundland, Bỉ (2017) và Vermont Studio Center, Hoa Kỳ (2018); đồng thời tổ chức các buổi trò chuyện tại Asia Society and Asian Arts Council, New York.

  • BUỔI RA MẮT SÁCH: ‘5PM TO 7: SIX ARTISTS FROM CAMBODIA’ VỚI BEN VALENTINE, LEE WENG CHOY & TAN VATEY

Empty section. Edit page to add content here.