Nguyễn Hồng Ngọc (Nâu)

sn. 1989, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Ngọc (Nâu) thực hành nghệ thuật với nhiếp ảnh, ánh sáng, và những thước video thể nghiệm. Sử dụng định tính của ánh sáng như là một chất liệu, cô thể hiện sự băn khoăn của mình về một xã hội Việt Nam luôn luôn biến chuyển. Cô cắt nghĩa lịch sử của quê hương mình thông qua lăng kính của khoa học vật lý, vũ trụ, và triết lý Phật Giáo. Với Ngọc Nâu, những lĩnh vực này giúp cô nhìn một cách thấu đáo thực tế được tạo ra bởi sự hòa quyện của thế giới vật chất và thế giới tâm linh.

http://nguyenhongngoc-artist.blogspot.com/

  • TECHNOPHOBE – TRIỄN LÃM ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI THE FACTORY

Empty section. Edit page to add content here.